Guldkringlans förhållningssätt till Covid-19

Vi som arbetar i servicebranschen är vana vid att följa föreskrifter och regler för att säkerställa god hygien och våra gästers säkerhet. Med anledning av den generella risken för smitta av Covid-19 har vi fördjupat våra instruktioner till samtliga medarbetare. Vi vidtar bland annat följande åtgärder på Guldkringlan: Vi minimerar risken för direktkontakt genom attFortsätt läsa ”Guldkringlans förhållningssätt till Covid-19”